Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 67 v kategorii 2 - DNS PČ Suchá Rudná
nadlimitní Zadáno 12.03.2019 25.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 66 v kategorii 2 - DNS PČ Karlovice
nadlimitní Zadáno 12.03.2019 25.03.2019 08:00
Oplocení semenného sadu Janovice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 25.03.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský - sjezd
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 10:00
LC Javorová alej
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 20.03.2019 10:00
Odeslání dopisu LČR vlastníkům lesů (Lesnická práce s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019
Výzva k podání nabídek č. 22 – napěstování sadebního materiálu DG – LS Hluboká nad Vltavou
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 1 - DNS Milotice 103508
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 12.03.2019 08:00
LP č.5 Knapoveckého potoka ř.km 0,158-0,972
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 10:00
Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace-RSP
podlimitní Zadáno 01.03.2019 21.03.2019 10:00
VN Domaslavičky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 15.03.2019 10:00
Studie Rusava – migrační prostupnost pro ichtyofaunu
VZ malého rozsahu Zadávání 28.02.2019 11.03.2019 09:00
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu
podlimitní Zadáno 27.02.2019 25.03.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 2 - Výsadba introdukovaných dřevin
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Bohdanečský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 26.02.2019 06.03.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016