Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č.40 v kategorii 12 - Otrávené lapáky na LS Hořice, LR 4 Kumburk - Jíva
nadlimitní Zadáno 29.03.2019 09.04.2019 10:00
Smlouva o reklamě – Významné akce ČSOS v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 04.04.2019 09:00
Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 11.04.2019 14:00
MO Fojtka - seník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 09.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 92 v kategorii 2 - Těžba dříví komplexní četou na LS Pelhřimov revír Černovice
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 79 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Pelhřimov revír Bozděchov
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 71 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Pelhřimov revír Bozděchov
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 72 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Pelhřimov revír Černovice
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 82 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Pelhřimov revír Černovice
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 08:00
Dopravní cesta paliva do kotelny - realizace prací
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 08:00
Oprava oplocení v oboře Hájek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Smlouva o reklamě – Dřevěná stavba roku 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 03.04.2019 09:00
Výstavba retenční nádrže Soutok
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 96 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revíry Lysice a Bedřichov
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 95 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revír Senetářov
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016