Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 51 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 04.05.2020 15.05.2020 08:00
Bahenní rybníky
VZ malého rozsahu Zadávání 04.05.2020 18.05.2020 10:00
Revitalizace Chvojnice ř. km 5,6 – 12,2 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 04.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zdíkov / prořezávka 1
nadlimitní Zadáno 01.05.2020 12.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / nahodilá těžba 4
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / polesí Kleť + Český Krumlov / nahodilá těžba 5
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 32 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 12.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 138 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R12 a R13
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 136 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R05 Lhotka
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 137 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu revír Černovice
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 135 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R05 Chábec
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Podmoky č.7
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Podmoky č.6
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Dodávka 1 ks odkorňovače pro LZ Kladská II
nadlimitní Zadávání 30.04.2020 03.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Bodaneč č. 8
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 11.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016