Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 103 v kategorii 2 - DNS zalesn. a nátěry R16
nadlimitní Zadáno 31.07.2019 12.08.2019 07:00
Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management Alvao
nadlimitní Zadáno 31.07.2019 02.09.2019 10:00
Podpora výrobce Hewlett Packard pro servery instalované na OJ LČR
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 13.08.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 382 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Jankov I - LS Kácov
nadlimitní Zadáno 30.07.2019 13.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 271 v kategorii 2 - DNS Luhačovice OM (JMP-UKT, SLKT) vč. chemické asanace
nadlimitní Zadáno 29.07.2019 08.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 271 v kategorii 2 - DNS Luhačovice OM (JMP-UKT,SLKT) vč. chemické asanace
nadlimitní Zadávání 29.07.2019
Výzva k podání nabídek č. 101 v kategorii 2 - DNS R17 - zalesnění IV.Q
nadlimitní Zadáno 25.07.2019 15.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 98 v kategorii 2 - DNS R17 - nátěry zimní
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 07.08.2019 07:00
LC Kaštanová + LC Křemela
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Lhotský potok Lhota u Trutnova II (rek.+OaÚ) vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 09.08.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM 3
nadlimitní Zadávání 24.07.2019
Výzva k podání nabídek č. 100 v kateg. 2 - DNS R17 oplocení III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Luční potok, ř. km 8,700 - 9,000
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Hájený potok ř.km 0,000 - 1,700 rek.+OaÚ vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 07.08.2019 09:00
Dodávky zemědělských plodin pro polesí Mlynářovice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.07.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016