Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Železný kůń
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 31.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví Lesní správa Černá Hora
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 02.08.2019 15:00
Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun
podlimitní Zadáno 19.07.2019 19.08.2019 10:00
BP Hvězdlice - rizikové kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 18.07.2019 29.07.2019 08:00
Dodávky elektronických průměrek (rámcová dohoda) a poskytování technické podpory programového vybavení elektronických průměrek
nadlimitní Zadáno 18.07.2019 20.08.2019 10:00
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 07.08.2019 10:00
Valašská Bystřice 220
podlimitní Zadáno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Administrace VZ na strojní vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 25.07.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 29.07.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 96 v kat.2 - DNS R16 přípr.půdy chem.
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 95 v kat.2 - DNS R16 - oplocenky IV.Q
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 91 v kat.2 - DNS R14 oplocenky IV.Q
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 07:00
Audit spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 24.07.2019 09:00
LC K Roštínské kapli
podlimitní Zadáno 16.07.2019 02.08.2019 10:00
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016