Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jičínka km 23,700 - 23,950
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 03.06.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví, revíry Hostěnice, Pozořice
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 28.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví, revír Račice, Bukovinka, Olšany
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 28.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví, revír Drnovice
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 28.05.2019 08:00
VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolní Strouha - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 09:00
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
Dodávky pletiv (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 10.05.2019 11.06.2019 10:00
Štichovice ř.km 1,927-1,992
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 23.05.2019 11:00
VN Jaroměř - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 08:30
VN Uhlišťský (rybník) - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 09:30
Výzva k podání nabídek č. 99 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM (1)
nadlimitní Zadávání 09.05.2019
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 30.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 125 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LHC Červený Hrádek II.
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 160 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv 1)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016