Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 308 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír Senetářov
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 09.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 172 - Přeprava dříví na LS Náměšť n. Osl.
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 08.10.2019 08:00
HB Ochozský 1,545-2,278
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2019 10.10.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 7 – Pěstební činnosti - Vyklizování ploch po těžbě - revíry Bohdaneč, Bratčice
nadlimitní Zadáno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 501 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou_LS Telč - Javořice nahodilá_14
nadlimitní Zadáno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 168 - Vagónování LS Nové Město na Moravě (Horní revíry)
nadlimitní Zadáno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 317 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Děčín
nadlimitní Zadáno 26.09.2019 07.10.2019 08:00
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 26.09.2019 15.11.2019 11:00
Semošický potok, ř.km 1,750-1,900
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 09.10.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 322 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír Kuřim
nadlimitní Zadáno 25.09.2019 21.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 504 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Černá Hora, revír Brno
nadlimitní Zadáno 25.09.2019 08.10.2019 08:00
Hlisník
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 07.10.2019 11:00
LC Kolem Dlouhé Louky a LC Do rokle - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 07.10.2019 10:00
LC Spojovací
VZ malého rozsahu Zadávání 25.09.2019 07.10.2019 10:00
Úprava software SEIWIN - implementace modulu DOP (podnikové dodávkové akce)
nadlimitní Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016