Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Hladovský potok ř. km 0,000-0,610
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2019 07.11.2019 09:00
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 25.10.2019 20.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 183 - Přeprava dříví na LS Náměšť n. Osl.
nadlimitní Zadáno 24.10.2019 05.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 549 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Bohdaneč V- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 23.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 548 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Bratčice IV- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 547 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Jankov V- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 550 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Dolní Kralovice II- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 08:00
BP Libochůvka v km 6,000 – 7,480, kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 21.10.2019 30.10.2019 08:00
BP Lysický – Lysice, Bořitov
VZ malého rozsahu Zadávání 21.10.2019 30.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 541 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Loreta II - LS Kácov
nadlimitní Zadáno 18.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 540 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Psáře II- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 18.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 174 - Přeprava dříví a vagónování - LS Ledeč n.S., revír Pekelsko
nadlimitní Zadáno 18.10.2019 30.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 505 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou - UKT, na LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 18.10.2019 04.11.2019 08:00
BP Heřmanický potok, ř. km 3,3 - 4,2 a PP Heřmanického potoka, ř. km 0,0 - 2,6
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 31.10.2019 10:00
Horní Přehrada a Horní Švýcarský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 31.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016