Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 16 - LZ Kladská (úklid klestu na Polesí Kostelní Bříza)
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídky č. 695 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Rozkoš
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Olešovice
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 13:00
Výzva k podání nabídek č. 713 v kategorii 2 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Bohdaneč č.6
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Výzva k podání nabídek č. 711 v kategorii 2 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek - l.ú.Ostašov č.3
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 4 - Instalace otrávených lapáků ve větvích a chemická asanace kůrovcového dříví na LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 09.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 72 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví na LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 09.03.2020 08:00
Čištění svodnic lesních cest na LS Přimda
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 10:00
Papákův potok km 0,400 - 1,230 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 09:00
Rekonstrukce mostu U Rybičkárny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 707 v kategorii 2 - těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Rumburk - revír Studánka a Jedlová
nadlimitní Zadáno 23.02.2020 05.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 706 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na revírech Hrazený a Tanečnice
nadlimitní Zadáno 23.02.2020 05.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 705 v kategorii 2 - těžba a přibližování dříví komplexní četou na revírech Poustevna a Špičák
nadlimitní Zadáno 23.02.2020 05.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 67 v kategorii 12 - LS Jablonec - revír Bramberk, Individuální ochrany
nadlimitní Zadáno 22.02.2020 04.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek - l.ú. Sázava č. 1
nadlimitní Zadáno 22.02.2020 04.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016