Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
129699 Pomoraví Zrušeno 10.04.2019 14.05.2019 10:00
13x Projektová dokumentace na opravy LC na LS Lanškroun. Zadáno 06.06.2012 18.06.2012 08:00
17. lesnický reprezentační ples LČR Zadáno 07.08.2012 27.08.2012 15:00
2 Bj Těptín-výměna střešní krytiny Zadáno 05.09.2015 17.09.2015 10:00
2 ks návěsů zemědělských jednoosých Zadáno 22.08.2014 29.08.2014 11:00
2 LC v oboře Vřísek - TZ Zadáno 18.09.2015 29.09.2015 10:00
3x PD na rekonstrukci a výstavbu LC Zadáno 02.06.2012 13.06.2012 07:30
40 - Síje Zadáno 04.03.2011 22.03.2011 09:00
41 - Krytokořenný sadební materiál Zadáno 04.03.2011 22.03.2011 09:00
42 - Expedice sadebního materiálu Zadáno 04.03.2011 22.03.2011 09:00
43 - Pěstování Zadáno 04.03.2011 22.03.2011 09:00
44 - Školkování Zadáno 04.03.2011 22.03.2011 09:00
4 x Projektová dokumentace na lesní cesty na r. 2013 Zadáno 11.07.2012 24.07.2012 11:00
5 VN Kajlovec Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 10:00
5 x projektová dokumentace na lesní cesty, LS Děčín Zadáno 21.09.2012 02.10.2012 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016