Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odbahnění rybníčka Ježkovský - P2020 Zadáno 13.10.2012 25.10.2012 10:00
Odbahnění rybníka Nad dubem Zadáno 04.05.2013 17.05.2013 08:30
Odbahnění rybníků na polesí Olešovice (obora Vlková) Zadáno 28.07.2012 13.08.2012 10:00
Odbahnění Zádušního rybníka Zrušeno 11.05.2012 21.05.2012 08:30
Odbahnění Zámeckého rybníka Zadáno 23.11.2012 05.12.2012 09:00
Odborné ekonomické posouzení – určení hranice mimořádně nízké nabídkové ceny za právní služby Zadáno 17.01.2014 23.01.2014 10:00
Odeslání dopisu LČR vlastníkům lesů (Lesnická práce s.r.o.) Zadáno 04.03.2019
Odkup 900 kusů pracovních stanic včetně příslušenství Zadáno 17.05.2014 29.05.2014 12:00
Odlehčovací rameno Frýdlantské Ondřejnice km 0,225 - 0,270 Zadáno 02.07.2015 13.07.2015 09:00
Odlehčovač ř.km 0,9 - 5,2 Zrušeno 25.04.2018 10.05.2018 10:00
Odlehčovač ř.km 0,9 - 5,2 Zadáno 31.05.2018 13.06.2018 13:00
Od Malovid ř.km 0,500-0,600 Zadáno 22.04.2015 05.05.2015 09:30
Od Malovid v ř. km 0,400-0,600 - zabezpečovací práce Zadáno 15.06.2013 14.06.2013 12:00
Odpočinkové místo Strkov Zadáno 09.11.2013 19.11.2013 08:00
Odpočinkové stavby LS Litvínov Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016