Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podolský potok v km 6,750 - 7,270 Zadáno 21.07.2016 01.08.2016 09:00
Podolský potok v km 7,700 - 8,900 Zadáno 17.07.2015 28.07.2015 09:00
Podpora aktivních prvků Firewall instalovaných na ředitelství LCŘ Zadáno 29.01.2019 06.02.2019 11:00
Podpora antivirové služby Avast Zadáno 04.06.2015 10.06.2015 08:00
Podpora a údržba systému zálohování Zadáno 19.08.2016 26.08.2016 10:00
Podpora biotopu rdestu dlouholistého - sedimentační přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zprůchodnění Zadáno 12.07.2012 07.08.2012 10:00
Podpora přirozené druhové skladby na území CHKO Lužické hory Zadáno 15.03.2012 02.05.2012 10:00
Podpora přístupových přepínačů instalovaných na organizačních jednotkách LČR Zadáno 15.03.2019 02.04.2019 09:00
Podpora SW produktů systému GPS a Externího geoportálu, rozšíření technické podpory Zadáno 02.03.2016 09.03.2016 10:00
Podpora SW úloh Zadáno 14.12.2007 19.12.2007 09:00
Podpora výskytu tetřívka Zadáno 07.09.2012 20.09.2012 12:30
Podřezanská stoka - rekonstrukce rozdělovacího objektu v ř.km 6,500 Zrušeno 26.05.2017 12.06.2017 12:00
Podřezanská stoka - rekonstrukce rozdělovacího objektu v ř.km 6,500 Zadáno 13.07.2017 24.07.2017 12:00
Pod Tvarůžkem Zadáno 18.06.2016 01.07.2016 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR Zrušeno 01.02.2019 12.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016