Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
P2020 Stezka Oldřichovské sedlo Zadáno 22.06.2018 11.07.2018 07:45
P 2020 - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky Zadáno 26.05.2017 12.06.2017 09:00
P2020 - Výřez nežádoucí vegetace na kulturních památkách - LS Žatec Zadáno 16.03.2012 19.04.2012 12:00
P2020 - Výstavba studánky na revíru č. 4 a revíru č. 7 - LS Žatec Zadáno 23.03.2012 23.04.2012 12:00
Racková km 10,000-10,600 v k.ú. Racková Zadáno 10.03.2016 21.03.2016 10:00
Racková, km 10,000 – 10,700, k.ú. Racková Zadáno 30.10.2012 09.11.2012 10:00
Racková km 3,300-4,500, k.ú. Sazovice Zadáno 04.06.2015 19.06.2015 10:00
RAČICE Zrušeno 14.12.2012 04.03.2013 10:00
Račí potok km 5,300 - 5,500 Zadáno 09.08.2014 25.08.2014 10:00
Radhoštnice km 0,300 – 0,400 Zadáno 26.09.2012 09.10.2012 10:00
Radimek v km 0,000 - 0,500 Zadáno 02.10.2012 01.11.2012 10:00
Radimek v km 0,000 - 0,500 - vícepráce JŘBÚ Zadáno 22.10.2013 21.10.2013 00:00
Radiměřský potok - realizace stavebních prací Zadáno 30.08.2016 09.09.2016 08:00
Radkovice 80 Zadáno 10.08.2013 20.08.2013 08:00
Radkovský potok v km 1,300 – 1,600 (PP Melčského v km 3,100) Zadáno 11.06.2013 24.06.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016