Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SA Oprava LC na LS Klatovy - Nýrsko, Klatovsko, Chudenicko Zadáno 27.04.2013 09.05.2013 10:00
SA oprava podélného a příčného odvodnění LC Královský Hvozd Zadáno 15.03.2013 29.03.2013 10:00
SA- Opravy a údržba LC na R Hlavenec, LS Mělník, k.ú. Hlavenec Zadáno 05.06.2017 19.06.2017 15:00
SA- Opravy LC na R Pojizeří Zadáno 11.07.2014 24.07.2014 10:00
Saské Švýcarsko Zadáno 30.01.2013 11.02.2013 10:00
SA- Stavební úpravy LC Dlouhá a LC K Březovicím- R Valdštýn Zadáno 09.07.2015 21.07.2015 10:00
SA- Stavební úpravy LC na R Hlavenec- lokalita Dlouhý Běh Zadáno 09.08.2014 20.08.2014 10:00
SA Stavební úpravyLC Soudná a Nad Neprachovy Zadáno 19.02.2013 05.03.2013 08:00
SA Stavební úpravy lesních cest Prenetská a Hřebenovka Zadáno 09.03.2013 22.03.2013 10:00
Satina km 0,000 – 0,845 Zadáno 20.10.2012 01.11.2012 10:00
Satina km 1,850-2,770 a 3,450-3,600 Zadáno 13.10.2012 05.11.2012 13:00
Satina km 2,525 - 3,650 Zadáno 14.10.2014 24.10.2014 09:00
Satina km 2,770 - 3,300 Zadáno 13.10.2012 05.11.2012 10:00
Satina km 3,450-3,600 Zadáno 18.09.2013 03.10.2013 10:30
Satina v km 2,770 - 3,330 (úsek 2,896 - 3,311)-vícepráce-JŘBÚ Zadáno 10.07.2013 09.07.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016