Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružená zakázka na rekonstrukci LC K pile Pochlovice a U Haralda - vícepráce - JŘBU Zadáno 15.11.2013 14.11.2013 00:00
Sdružená zakázka na údržbu lesních cest – LS Černá Hora Zrušeno 24.09.2014 06.10.2014 10:00
Sdružená zakázka navážka kameniva a odvodnění na LC LS Loučná nad Desnou, jednotkové ceny Zadáno 31.05.2012 12.06.2012 12:30
Sdružená zakázka : Oprava a rekonstrukce L.c. Dlouhá voda - údolí Zadáno 23.10.2012 07.11.2012 11:00
Sdružená zakázka oprava asfaltových povrchů lesních cest LHC Děčín Zadáno 30.03.2013 12.04.2013 10:00
Sdružená zakázka -Oprava a TZ RN-LS Jablonec nad Nisou-JŘBÚ Zadáno 21.09.2013 20.09.2013 10:00
Sdružená zakázka oprav a investic P2020 na LS Lanškroun Zrušeno 14.07.2012 24.07.2012 08:00
Sdružená zakázka – Oprava LC Josefská a LC Mendryka Zadáno 31.08.2012 11.09.2012 10:00
Sdružená zakázka-oprava LC Kravská, Na zbořeništi, Šalerecká, Pechrova,U lovecké chaty,Nad ypsilonskou a Nad Liškou Zadáno 18.07.2012 31.07.2012 10:00
Sdružená zakázka-oprava LC Nad kaňonem,Plavno-šachta,Ke hlásce, Ruský rybník,Vodojem Hrádek, Všeborovice k norám Zadáno 12.07.2012 25.07.2012 09:00
Sdružená zakázka-oprava LC na LS Domažlice Zadáno 24.03.2012 16.04.2012 08:00
Sdruženázakázka - oprava LC na LS Jablonec n.N. - zpracování PD - 1. Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 08:00
Sdružená zakázka - oprava LC na LS Jablonec n.N. - zpracování PD - 2. Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 09:00
Sdružená zakázka - oprava LC na LS Ještěd r.4 - Novina - realizace Zadáno 22.09.2012 04.10.2012 10:00
Sdružená zakázka-oprava LC na LS Kácov Zrušeno 27.09.2012 08.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016