Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Artmanov horní - PD+AD Zadáno 13.02.2017 24.02.2017 09:00
Asanace linek a meliorace rev . 1,2 a 6 - 205 Zadáno 21.05.2015 02.06.2015 08:00
Asanace linek a opravy meliorační sítě Zrušeno 30.05.2014 09.06.2014 08:00
Asanace linek a opravy meliorační sítě Zadáno 02.07.2014 11.07.2014 08:00
Asanace náspu-LC Anino údolí Zadáno 30.05.2013 12.06.2013 09:00
Asanace svahů lesních cest a oprava LC Strže a LC Podbělka Zadáno 11.06.2013 02.07.2013 10:00
Asanace svahů lesních cest a oprava LC Strže a LC Podbělka-vícepráce-JŘBU Zadáno 12.08.2014 11.08.2014 10:00
Asfaltová lesní cesta Dálnice Zadáno 12.10.2013 23.10.2013 10:00
Asfaltové výtluky LS Jeseník Zadáno 09.10.2014 20.10.2014 08:30
Audit dodržování zásad efektivnosti, hospodárnosti a potřebnosti při pořizování dodávek a služeb v oblastech IT a strojního vybavení Zadáno 04.04.2019 12.04.2019 10:00
Audit spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) Zadáno 12.02.2014 26.02.2014 10:00
a) „Vodní nádrže – údržby I. – 2012“; b) „Břehové porosty 952 V. – 2012“ Zadáno 18.05.2012 29.05.2012 08:00
AV TECHNIKA, OBSAHY AVM A OSVĚTLENÍ EXPOZICE Zrušeno 23.01.2016 29.09.2016 10:00
AV TECHNIKA, OBSAHY AVM A OSVĚTLENÍ EXPOZICE Zadáno 17.10.2016 14.02.2017 13:00
Babické rybníky-zajištění výkonu TDS, výkonu koordinátora BOZP a geotechnický dozor Zadáno 02.02.2018 20.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016