Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vícepráce: Novostavba LC Zimní strana a rekonstrukce LC K Pawrowskému Zadáno 12.02.2014 25.02.2014 10:00
Vícepráce: Oprava a rekonstrukce LC Válovická Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 11:00
Vícepráce : Revitalizace PP Bynoveckého potoka II. etapa – opevnění břehů Zadáno 30.06.2015 13.07.2015 12:00
Vidovka v Želechovicích - nánosy v km 0,000-0,530 Zadáno 06.08.2013 19.08.2013 09:00
Virtuální realita ke kampani Sázíme lesy nové generace Zadáno 06.06.2019 14.06.2019 10:00
Vítkov Zadáno 06.05.2011 21.06.2011 13:00
Vítovický potok km 2,090 - 2,660 Zadáno 03.10.2013 14.10.2013 10:00
Vižňovský potok - čištění Zadáno 03.10.2012 16.10.2012 09:00
Vižňovský p. ř.km 4,400,Ruprechtický p. ř.km 2,420 Zadáno 03.04.2017 18.04.2017 09:00
Vlčí potok km 0,055-0,900 Zadáno 02.08.2013 12.08.2013 10:00
Vlčí potok, ř.km 0,000 - 0,490 Zadáno 27.02.2013 07.03.2013 09:00
Vlčí prameny Zrušeno 06.11.2020 18.11.2020 10:00
Vnášení dřevin přirozené druhové skladby do porostů v EVL Beskydy Zadáno 01.12.2010 20.12.2010 13:00
Vnášení původních dřevin do porostů CHKO Jeseníky Zadáno 29.03.2012 15.05.2012 10:00
Vnášení původních dřevin do porostů CHKO Jizerské hory Zadáno 03.07.2010 16.08.2010 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016