Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 562 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zadáno 12.11.2019 25.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 563 v kategorii 2 - Výroba dříví komplexní četou na LZ Boubín / polesí Zátoň Zadáno 08.11.2019 18.11.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 564 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Hušák, LS Svitavy Zadáno 21.11.2019 02.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 566 v kategorii 2 těžba dřeva komlexní četou na LS Klášterec Zrušeno 13.11.2019 25.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 567 v kategorii 2 - Těžba dřeva komplexní četou na LS Klášterec Zrušeno 29.11.2019 10.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 569 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Česká Lípa SÚJ Cvikov Zadáno 07.11.2019 19.11.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 57 - Přeprava dříví na LS Znojmo Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 1 - Těžba, manipulace a přiblížení kůrovcem napadeného dříví na LS Vodňany Zadáno 11.04.2019 24.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 12 - Ochrana MLK proti zvěři 2 na revíru Podhůří Zadáno 30.08.2019 10.09.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Znojmo, revíry 01 Dešov, 02 Štítary, 03 Uherčice, 04 Lančov, 05 Šumná, 06 Mašůvky, 07 Kuchařovice Zrušeno 25.02.2019 08.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 2 - Výsadba introdukovaných dřevin Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid s ručním dočištěním a likvidací klestu - středisko Loučovice Zrušeno 27.02.2020 09.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 9 - Chemická asanace kůrovcového dříví na LS Klatovy, LHC Nepomuk Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 570 v kategorie 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Stříbro, LHC Stříbro Zrušeno 14.11.2019 26.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 574 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Kácov,Loreta,Javorník, Jankov, Dolní Kralovice-LS Kácov Zadáno 18.11.2019 29.11.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016