Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění akce Oslavy 25 let Lesů ČR v Židlochovicích Zadáno 27.04.2017 17.05.2017 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb a dozoru – budova KŘ Brno Zrušeno 19.11.2015 09.12.2015 09:00
Zajištění expozice LČR v rámci Všeobecné světové výstavy Expo 2015 v Miláně Zadáno 21.02.2015 26.03.2015 10:00
Zajištění péče o předměty ochrany EVL a PP Boušovka - opatření k podpoře druhů Zadáno 27.04.2013 14.05.2013 11:00
Zajištění plochy v rámci výstavy Silva Regina 2020 Zadáno 11.10.2019
Zajištění specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou Zadáno 10.04.2018
Zajištění stravovacích služeb a služeb kantýny pro zaměstnance Ředitelství LČR, s.p. Zadáno 04.04.2009 21.04.2009 09:00
Zakázka na zhotovení PD na rekonstrukci LC Levobřežní odd. 18 a Levobřežní odd. 16 Zadáno 07.05.2013 22.05.2013 10:00
Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů Zadáno 12.02.2013 01.03.2013 13:00
Zakládání semenných sadů vyšších generací u borovice lesní s využitím kombinace kvantitativně a molekulárně genetických metod Zadáno 18.12.2008 12.01.2009 10:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 08:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 13.07.2012 20.07.2012 08:00
Zámeček Zrušeno 23.10.2018 11.12.2018 10:00
Zámeček Nová louka - ČOV Zadáno 01.10.2016 17.10.2016 08:15
Zámeček Nová louka - oprava Zadáno 02.03.2018 21.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016