Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou Zadáno 10.04.2018
Zajištění stravovacích služeb a služeb kantýny pro zaměstnance Ředitelství LČR, s.p. Zadáno 04.04.2009 21.04.2009 09:00
Zakázka na zhotovení PD na rekonstrukci LC Levobřežní odd. 18 a Levobřežní odd. 16 Zadáno 07.05.2013 22.05.2013 10:00
Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů Zadáno 12.02.2013 01.03.2013 13:00
Zakládání semenných sadů vyšších generací u borovice lesní s využitím kombinace kvantitativně a molekulárně genetických metod Zadáno 18.12.2008 12.01.2009 10:00
Zákupy č.53 - oprava a TZ hájenky Zrušeno 09.09.2020 21.09.2020 10:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 13.07.2012 20.07.2012 08:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 08:00
Zámeček Zrušeno 23.10.2018 11.12.2018 10:00
Zámeček Nová louka - ČOV Zadáno 01.10.2016 17.10.2016 08:15
Zámeček Nová louka - oprava Zadáno 02.03.2018 21.03.2018 09:00
Zámek Bučovice - zpevněná plocha - realizace stavby Zadáno 22.03.2018 03.04.2018 09:00
Zámek Strážnice - snížení terénu Zadáno 03.11.2015 02.11.2015 08:00
Zámek Židlochovice - oprava strážních domků Zadáno 04.06.2016 14.06.2016 11:30
Zámek Židlochovice - plynová kotelna Zadáno 09.04.2015 27.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016