Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň Zrušeno 28.01.2015
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Karlovy Vary Zrušeno 04.04.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, KŘ Liberec Zrušeno 18.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Teplice) Zrušeno 28.06.2012
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krajské ředitelství České Budějovice Zrušeno 29.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Kladská Zrušeno 09.04.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesní závod Boubín Zrušeno 24.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - Oblast povodí Ohře Zrušeno 30.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vytýčení vlastnické hranice pozemků a zaměření staveb souvisejících s vodními toky, spravovanými státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - OP Vltavy Zrušeno 13.02.2013
Zpracování geometrických prací a kartografických služeb u nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Plzeň) Zrušeno 28.06.2012
Zpracování odborného odhadu výše obvyklého nájemného bytových a nebytových prostor pro KŘ Choceň Zrušeno 25.03.2014
Zpracování PD na LC na LS Ještěd Zadáno 12.05.2012 23.05.2012 09:00
Zpracování PD na opravy LC na LS Česká Lípa Zadáno 31.05.2012 21.06.2012 08:00
Zpracování PD na rok 2013 Zadáno 28.09.2012 11.10.2012 08:00
Zpracování právního stanoviska k lesnickým zakázkám (tendry 2019+) Zadáno 17.09.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016