Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvolský potok ř. km 0,000-1,350 Zrušeno 09.12.2014 19.12.2014 09:30
Zvýšení podílu původních dřevin na Lesní správě Vsetín Zadáno 01.12.2010 20.12.2010 13:00
Zvýšení úrovně zabezpečení kopií dokumentů v DMS Zadáno 10.06.2011 17.06.2011 10:00
Žatec Zadáno 30.09.2016 21.11.2016 10:00
Žďárná v km 1,235 Zadáno 11.09.2017 22.09.2017 08:00
Žďárský potok, čištění retenční přehrážky Zadáno 23.08.2013 02.09.2013 12:00
Žďárský potok – rekonstrukce stupňů Zadáno 23.10.2012 01.11.2012 09:30
Žďárský potok 3-00085-01,O1 km 0,00-0,380 Zadáno 16.06.2012 25.06.2012 09:30
Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584 Zrušeno 13.09.2018 26.09.2018 10:00
Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584 Zrušeno 27.07.2018 08.08.2018 10:00
Žebnický potok ř.km. 2,240-2,510 Zadáno 14.09.2012 25.09.2012 09:30
Žehrov Zadáno 20.05.2010 12.07.2010 13:00
Žehrovské rybníky-Saufank, Arnoštický a V lavičkách (rek.+neinv.) Zadáno 16.05.2018 18.06.2018 09:00
Želechovský km 0,200-1,300 Zadáno 09.10.2015 19.10.2015 10:00
Želetinka 12 - Rekonstrukce bytů na kanceláře Zadáno 09.11.2012 23.11.2012 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016