Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 17 - Zpracování nahodilé těžby na revíru Citajl KČ od 116-118 Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 17 - Zpracování nahodilé těžby na revíru Rychnov KČ 913-920 Zrušeno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revíry Čížová, Vráž Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 31 - DNS - 301 Těžba, přibližování nebo manipulace dříví - KŘ Brno, LS Třebíč Zrušeno 18.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revíry Čížová, Vráž Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec Zrušeno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Strakonice sever Zrušeno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou - těžba nahodilá živelná a kůrovcová na LS Klášterec Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Jatný PD + AD, Řehucí PD + AD, Ciroš PD + AD Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 25 - Výroba dříví na OM komplexní četou - ruční těžba a VS (popř. UKT/SLKT) - těžba nahodilá živelná a kůrovcová na LS Klášterec Zrušeno 17.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č.13 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Klatovy - SÚJ Klatovy Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 7 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Klatovy - revír Stará Ves Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 6 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň - revír Slavník Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 8 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Přeštice - revíry 5 a 6 Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Jindřichův Hradec, revír Řasy, Bukový háj a Klenov Zrušeno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016