Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií, LR Vlčice, LS Dvůr Králové Zadáno 28.02.2020 12.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 724 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM_1 Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídky č. 402 v kategorii 1 - Těžba dříví harvestorem na LS Františkovy Lázně, revír Nový Žďár Zrušeno 28.02.2020 13.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 47 v kategorii 3 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na Středisku Mlynářovice, LÚ Sněžná Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 3 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na Středisku Mlynářovice, LÚ Cudrovice Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 726 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, Středisko Mlynářovice Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 415 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, LS Klatovy, revíry Chejlava a Zelená Hora, předpokládaný objem 3500 m3 Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 718 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou - UKT, SLKT - těžba nahodilá živelná a kůrovcová na LS Klášterec Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 4 - LS Třebíč - Shrnování klestu na revíru Blatná hráz Zadáno 28.02.2020 11.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 414 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor, revír Stříbrné Hutě Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 694 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 254 Doprava LS Buchlovice_2020_1 Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek, l.ú. Meduna a Ondřejov - stavba oplocenek Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 693 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zrušeno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 692 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016