Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veletržní stánek pro LČR, s.p. - dodávka dřevěné stavebnice Zadáno 21.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 608 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Černá Hora, revíry 2, 3, 4, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 Zadáno 20.01.2020 31.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č.343 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Náměšť n. Osl., revír 3 Košíkov Zadáno 20.01.2020 31.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - l.ú.Jankov + Psáře 2020 Zadáno 20.01.2020 31.01.2020 09:00
BP LP Ondřejnice km 0,000-0,280 Zadáno 20.01.2020 30.01.2020 09:00
BP Raduňka a VN U Kamenné budky Zadáno 20.01.2020 30.01.2020 09:00
Hradečná I. PD+AD Zadáno 20.01.2020 31.01.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 226 - Přeprava dříví z OM na OM LS Nové Město na Moravě Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 230 - Přeprava dříví LS Telč 2/2020 Zadáno 17.01.2020 29.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 231 - Přeprava dříví LS Telč 3/2020 Zadáno 17.01.2020 29.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č.227 - Vagónování dříví I.2020 - dolní revíry (Moravec; Sklené; Dalečín) Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 614 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / LZ Boubín / polesí Prachatice / PÚ + MÚ listn.těžba“ Zrušeno 17.01.2020 28.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 615 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_1 Zrušeno 17.01.2020 28.01.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 346 v kategorii 1 - DNS Buchovice_HT_OM_1 Zrušeno 17.01.2020 28.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 14 - Pěstební činnosti - pálení klestu na LZ Konopiště - l.ú. Psáře + Sázava Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016