Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 246 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír Rozseč Zadáno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 330 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Brno Zrušeno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 329 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Brno Zrušeno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 264 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Třebíč - R11 Dukovany Zrušeno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 263 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Třebíč - R10 Rouchovany Zrušeno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 405 v kategorii 2 - Výroba dříví komplexní četou na OM - LS Kraslice Zadáno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 268 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín Zadáno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 269 v kategorii 1 - Těžba dříví Harvestorem - LS Kraslice Zadáno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 408 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín / polesí Zdíkov Zrušeno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 407 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín / polesí Včelná Zrušeno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 397 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na SÚJ Sušice, revír 6 - Hartmanice Zadáno 07.08.2019 20.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 406 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín / polesí Zátoň Zrušeno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 56 v kategorii 12 - Ochrana MLK proti zvěři na revíru Podhůří Zrušeno 07.08.2019 20.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 404 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín / polesí Kubova Huť Zrušeno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
„Výzva k podání nabídek č. 400 v kategorii 2 - Výřez, vyvezení a rozštěpkování nahodilé živelné těžby a kůrovcem napadených stromů na LS Litvínov III.“ Zadáno 07.08.2019 19.08.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016