Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 255 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín Zrušeno 24.07.2019 05.08.2019 08:00
„Výzva k podání nabídek č. 249 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Litvínov II.“ Zrušeno 24.07.2019 05.08.2019 08:00
PD Lhotský potok Lhota u Trutnova II (rek.+OaÚ) vč.AD Zadáno 24.07.2019 09.08.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM 3 Zadávání 24.07.2019
Výzva k podání nabídek č.124 - Odvoz dříví z LS v působnosti KŘ Teplice. Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 358 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Lysice Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 355 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Bedřichov Zrušeno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 354 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Macocha Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 100 v kateg. 2 - DNS R17 oplocení III.-IV.Q Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 365 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 364 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 97 v kategorii 2 - DNS R17 - ožínky II. Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 257 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Mělník, revír Pankrác, Valdštýn, Krnsko Zrušeno 23.07.2019 13.08.2019 08:00
Luční potok, ř. km 8,700 - 9,000 Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Hájený potok ř.km 0,000 - 1,700 rek.+OaÚ vč.AD Zadáno 23.07.2019 07.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016