Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 90 v kategorii 2 - DNS R14 - prořezávky IV.Q Zrušeno 12.07.2019 25.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 320 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín / polesí Zdíkov Zrušeno 12.07.2019 23.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 242 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín / polesí Zátoň Zadáno 12.07.2019 23.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 240 v kategorii 1 - těžba, přiblížení, asanace kůrovcového dříví na LS Třeboň - revír 2 Zámecký a 3 Hodějov Zrušeno 12.07.2019 23.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 315 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_2 Zadávání 12.07.2019
Výzva k podání nabídek č. 76 - přeprava dříví v rámci LZ Konopiště č.2 Zadáno 11.07.2019 22.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 28 v kategorii 3 - Těžba, manipulace a odkornění kůr. dříví, LS Vyšší Brod, revír Lipno Zrušeno 11.07.2019 22.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 237 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín / polesí Kubova Huť Zadáno 11.07.2019 22.07.2019 07:30
Výzva k podání nabídek č.236 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín / polesí Zdíkov Zadáno 11.07.2019 22.07.2019 07:00
Administrace VZ na dodavatele lesnického informačního systému Zadáno 11.07.2019 19.07.2019 10:00
Administrace VZ na právní služby Zadáno 11.07.2019 19.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 314 v kategorii 2-Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd SUJ Klokočka Zrušeno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 313 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Rozkoš Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 312 v kategorii 2 - těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Paseky Zrušeno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 285 v kategorii 2 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Tábor, revír č.8 Mezno Zrušeno 10.07.2019 22.07.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016