Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č.58 v kategorii 9 - Chemická asanace proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Přeštice Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 268 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM (2) Zrušeno 25.06.2019 08.07.2019 10:00
Dodávka pneumatického třídícího stolu Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 219 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Vodňany Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 218 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na části revíru Kukle, část revíru Opatovec, část revíru Radiměř, LS Svitavy Zrušeno 24.06.2019 08.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č.217 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 274 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Domažlice, SÚJ Domažlice Zrušeno 24.06.2019 09.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 265 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Jindřichův Hradec, revír 2 - Řasy Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 216 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Jindřichův Hradec, revír 2 - Řasy Zrušeno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 254 v kategorii 2 - Těžba nebezpečných stromů podél turistické cesty - LS Rumburk, revír Všemily Zrušeno 24.06.2019 09.07.2019 10:00
Folgenský potok, ř.km 0,180 – přehrážka Zadáno 24.06.2019 15.07.2019 10:00
Smlouva o reklamě – Asociace svazu chovatelů koní Zadáno 24.06.2019 02.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 91 - LS Frýdlant r.Poustka, r.Bulovka přeprava dříví z OM Zadáno 21.06.2019 27.06.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 52 v kategorii 12 - LS Jablonec listnaté prořezávky revír Hraničná Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 3 - LS Rožnov - klest_2 Zadáno 21.06.2019 04.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016