Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 646 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Náměšť n. Osl., revír 03 Košíkov Zadáno 03.02.2020 17.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 361 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Náměšť n. Osl., revíry 05 Kralice, 08 Zastávka a 09 Lukovany Zadáno 03.02.2020 17.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 366 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Lipno a Malšín Zrušeno 03.02.2020 13.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 369 v kategorii 1 - těžba a přiblížení dříví na LS Třeboň - LHC Domanín Zadáno 03.02.2020 13.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 657 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / LZ Boubín / polesí Zátoň / MÚ listn.těžba Zrušeno 31.01.2020 11.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 70 v kategorii 4 - LS Třebíč - revír Blatná hráz - Pěstební práce včetně zalesnění Zadáno 31.01.2020 12.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 661 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS FM, revír Řeka MÚ 108A13 Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 115 v kategorii 5 - Úklid klestu shrnováním na revíru Sklené Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 660 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_2 Zadáno 31.01.2020 12.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 365 v kategorii 1 - Těžba dříví harvestorovou technologií LS Kraslice revír Kynšperk Zadáno 31.01.2020 18.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 364 v kategorii 1 - Těžba dříví harvestorovou technologií LS Kraslice, revír Hřebeny, Kynšperk Zadáno 31.01.2020 18.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 656 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Hušák, LS Svitavy Zrušeno 31.01.2020 13.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 650 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Javornice, LS Rychnov nad Kněžnou Zadáno 31.01.2020 13.02.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 660 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_2 Zadávání 31.01.2020
Výzva k podání nabídky č. 655 v kategorii_2 Těžba dříví komplexní četou na LS Fr. Lázně revír Luby Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 18:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016