Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 323 v kategorii 1 - Těžba a přiblížení kůrovcového dříví na LS Třeboň - revír 4 Sv. Barbora Zadáno 23.09.2019 03.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 468 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Černá Hora, revír Kuřim Zadáno 23.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 316 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 07 - Litenčice Zadáno 23.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 171 - Přeprava dříví na LS Rychnov nad Kněžnou Zadáno 23.09.2019 04.10.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 315 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír Pernštejn Zadáno 23.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 488 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Černá Hora, revír Pernštejn Zrušeno 23.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 489 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Náměšť n. Osl., revír 02 Obora Kralice Zrušeno 23.09.2019 07.10.2019 08:00
Jindřichovický potok, ř.km 0,000 - 2,282 Zadáno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020+ Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020+ Zadávání 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Pěstební činnosti 2020+ Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Rynoltický potok , I. etapa ř.km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453 Zrušeno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 62 v kategorii 1 - DNS Rovina 111502 Zadáno 20.09.2019 04.10.2019 23:59
Výzva k podání nabídek č. 61 v kategorii 1 - DNS Ostrý 111501 Zadáno 20.09.2019 04.10.2019 23:59
Výzva k podání nabídky č. 170 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Frýdlant Zadáno 20.09.2019 26.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016