Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Boubín Zadáno 09.04.2018 20.04.2018 09:30
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 8 - Chemická ochrana kultur proti buřeni - LS Tábor Zrušeno 09.04.2018 20.04.2018 08:00
Revitalizace Jedlovského potoka v ř. km 7,840-9,320 - PD Zadáno 09.04.2018 19.04.2018 08:00
Smlouva o reklamě – Rozchoďme to s Lesy ČR Zadáno 09.04.2018 17.04.2018 09:00
Výkon TDI - Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická Zadáno 09.04.2018 20.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 2 - provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou na LS Rožnov, revír Rožnov Zadáno 04.04.2018 17.04.2018 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 2 - provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou na LS Rožnov, revír Rožnov Zadáno 04.04.2018 17.04.2018 10:00
Krizová komunikace ke kůrovcové kalamitě Zadáno 03.04.2018
Pronájem prostor v budově NZM Praha – umístění lesnické expozice Zadáno 03.04.2018 10.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 5 - LS Ledeč - klikoroh, ožin a ostatní PČ Zadáno 29.03.2018 10.04.2018 10:00
Výzva č. 7 – Dodávka travních směsí pro LZ Židlochovice Zadáno 29.03.2018 10.04.2018 08:00
Provedení naturového posouzení (dle § 45i) a hodnocení záměru (dle § 67) zákona č. 114/1992 Sb. - chroust maďalový na LS Strážnice Zadáno 29.03.2018 10.04.2018 13:00
Smlouva o reklamě – Asociace lesních MŠ 2018 Zadáno 29.03.2018 06.04.2018 09:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – červen 2018 Zadáno 28.03.2018 09.05.2018 10:00
Provozní budova Nýrsko - technický dozor stavebníka Zadáno 28.03.2018 11.04.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016