Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 9 - Chemická asanace dříví proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Dobřany Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 152 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Telč - Javořice, kůrovec_2 Zadáno 28.05.2019 10.06.2019 08:00
BP Hruškovice v k.ú. Kelčany Zrušeno 28.05.2019 06.06.2019 08:00
Spolupráce ČSOP a Lesů ČR na ochraně biodiverzity, ekologické osvětě a pomoci handicapovaným volně žijícím živočichům v roce 2019 - 2020 Zadáno 28.05.2019
Výzva k podání nabídek č. 134 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií a asanace na OM, LS Třebíč, revír Horní Vilémovice Zrušeno 27.05.2019 07.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 131 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií a asanace na OM, LS Třebíč, revír Blatná hráz Zrušeno 27.05.2019 07.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 9 – Dodávka 29 ks vozidel SUV NT 4x4 Zrušeno 27.05.2019 10.06.2019 10:00
VN Voprava - PD, AD Zadáno 27.05.2019 19.06.2019 09:00
„Výzva k podání nabídek č. 213 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov“ Zrušeno 24.05.2019 07.06.2019 08:00
„Výzva k podání nabídek č. 170 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Litvínov“ Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 59 - Převoz dříví lokalita revír Ptice Zrušeno 24.05.2019 04.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 179 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na revírech Hušák, Křenov, Radkov, LS Svitavy Zrušeno 24.05.2019 04.06.2019 09:00
„Výzva k podání nabídek č. 214 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov“ Zrušeno 24.05.2019 07.06.2019 08:00
„Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 4 Tězba dřeva a nsledné přibližování lanovkovým systémem na LS Klášterec“ Zrušeno 24.05.2019 07.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.18 v kategorii 3 - Nahodilá probírková těžba / LZ Boubín / polesí Kubova Huť / LÚ 1,3,4,5 Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016