Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice/ nahodilá+úmyslná těžba 2 Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 338 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Ještěd Zadáno 10.09.2020 16.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 10 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Litoměřice Zrušeno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 51 - 410 Výroba dříví lanovkovou technologií na LS Klášterec - NT 3500 m3 na revírech Místo, Hradiště, Perštejn, Peklo Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 337 - Přeprava dříví na LS Nové Hrady III Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 335 - Přeprava dříví na - LS Třeboň III Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 10 - 110 Výroba dříví harvestorovou technologií – 1 250 m3 NT na LS Litvínov Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 64 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – 550m3 NT horší terén na LS Litvínov Zrušeno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 86 v kategorii 8 - Pěstební činnost na středisku Loučovice Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 87 v kategorii 8 - PČ na středisku Loučovice - úklid klestu Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 8 - PČ na středisku Loučovice - prořezávky Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 63 v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, středisko Loučovice UKT 350 Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 64 v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, středisko Loučovice UKT 450 Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
- Bourárna zvěřiny Zájezek Zadávání 10.09.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016