Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 5 - 514 LS Telč - DNS likvidace klestu drtičem Zadáno 28.02.2019 12.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 53 v kategorii 5 - Jarní zalesnění a oplocení Pelhřimov Zadáno 28.02.2019 12.03.2019 08:00
Studie Rusava – migrační prostupnost pro ichtyofaunu Zadávání 28.02.2019 11.03.2019 09:00
BP LP Svinenského potoka ř.km 0,700 – 0,785 a 1,412 – 1,775 Zadáno 27.02.2019 11.03.2019 08:30
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 6 - Pěstební činnost na LHC Polička - LS Choceň Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 2 - Výsadba introdukovaných dřevin Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva č. 14 – Dodávka kukuřice pro LZ Konopiště Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 58 v kategorii 5 - pálení klestu na LS Český Rudolec, Lipnice Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 5 - vyklizování ploch po těžbě jinak na LS Český Rudolec - Lipnice Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva č. 15 – Dodávky osiv pro LZ Kladská Zrušeno 26.02.2019 11.03.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 11 - Dodávka diskových úložišť NAS Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 10:00
Bohdanečský potok Zadávání 26.02.2019 06.03.2019 08:00
Dodávka chladírenského vozu s pohonem 4×4 Zadáno 26.02.2019 29.03.2019 10:00
Výroba výroční zprávy a Zprávy o činnosti za rok 2018 Zadáno 26.02.2019
Výzva k podání nabídek č. 49 v kategorii 5 - PČ na revíru Bohdalov Zrušeno 25.02.2019 08.03.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016