Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PBP Vltavy v ř.km 315,6 Zadáno 22.12.2012 15.01.2013 09:30
Test publikace přehledu plnění Zadávání VZ 22.12.2012 10.01.2013 08:00
BP Šternberský potok 0,000-0,800 Zadáno 21.12.2012 08.01.2013 09:30
Doplnění kapacity diskových polí včetně konfigurace Zadáno 21.12.2012 03.01.2013 10:00
Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení vodních děl v katastru nemovitostí Zadáno 20.12.2012 07.01.2013 08:00
Geodetické práce a činnosti pro podklady, vypracování a zapsání geometrických plánů do Katastru nemovitostí Zadáno 19.12.2012 14.01.2013 10:00
Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí Zrušeno 19.12.2012 14.02.2013 10:00
Úprava a vývoj aplikací pro evidenci žádostí o navrácení majetku Zadáno 18.12.2012 19.12.2012 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - od 1.6.2013+ Zadáno 14.12.2012 04.03.2013 10:00
BP Brodská km 0,050-2,025 Zadáno 12.12.2012 21.12.2012 09:00
BP Tísňavý km 0,010-1,852 Zadáno 12.12.2012 21.12.2012 10:00
Provádění pěstebních činností a dodávka sadebního materiálu - SAHARA Zrušeno 12.12.2012 18.12.2012 10:00
BP Vrbičský, PBP Doláneckého a Pekelský potok Zadáno 11.12.2012 19.12.2012 10:00
Bezděkovský potok- BP km 1 300-1 680 Zadáno 08.12.2012 18.12.2012 09:30
Školení první pomoci Zadáno 08.12.2012 17.12.2012 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016