Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
6 x Projektová dokumentace na lesní cesty na r. 2013 LS Rumburk Zadáno 13.07.2012 26.07.2012 08:00
Pěstební činnosti – pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Konopiště - II. pololetí 2012 Zadáno 13.07.2012 31.07.2012 10:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 13.07.2012 20.07.2012 08:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Kácov Zadávání VZ 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Křivoklát Zadávání VZ 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Lužná Zadávání VZ 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Mělník Zadávání VZ 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Nižbor Zadávání VZ 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Nymburk Zadávání VZ 12.07.2012
4 x Projektová dokumentace na lesní cesty na r. 2013 Zadáno 11.07.2012 24.07.2012 11:00
LP Podřez. r. v ř.km. 12,9 I. a II. Zadáno 05.07.2012 24.07.2012 09:30
MVN Přestavlky – údržba břehového porostu Zadáno 05.07.2012 24.07.2012 08:30
Revitalizace Chřástalí potok Zadáno 05.07.2012 25.07.2012 11:30
Strženecký potok – údržba břehového porostu Zadáno 05.07.2012 24.07.2012 11:30
Studie proveditelnosti revitalizace toku Brodec Zadáno 05.07.2012 25.07.2012 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016