Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Blatská stoka I. a II. - ř.km 0,00-1,96; LP Blatské s. v km 0,240 - ř.km 0,00-0,296; LP Blatské s. v km 0,600 - ř.km 0,00-0,297 Zadáno 21.06.2012 04.07.2012 08:30
PD Kobylí potok (Karlovice) v km 0,000 - 2,640 Zadáno 21.06.2012 02.07.2012 09:00
Rekonstrukce a opravy LC LS Jeseník - projektová dokumentace Zadáno 20.06.2012 29.06.2012 10:00
Smlouva o reklamě - akce v rámci projektu VELEHRAD Zadáno 19.06.2012 26.06.2012 10:00
Studie návrhu opatření, PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360 Zadáno 19.06.2012 29.06.2012 10:00
PP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000 – 1,750 Zadáno 16.06.2012 27.06.2012 09:30
Projektová dokumentace na opravu mostu v Peklích Zadáno 16.06.2012 26.06.2012 08:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce mostu v k.ú. Novosedly u Rybníku Zadáno 16.06.2012 28.06.2012 09:00
LBP Arnoštského potoka v Klášterci km 0,000 - 0,150 Zrušeno 15.06.2012 25.06.2012 08:30
Likvidace požárem zničených a poškozených porostů - SAHARA Zadáno 15.06.2012 28.06.2012 10:00
PD Valštejnka v km 0,000 - 2,240 Zadáno 14.06.2012 25.06.2012 10:00
Zpracování analýzy rizik a projektové dokumentace k likvidaci nepovolených skládek odpadů Zadáno 13.06.2012 26.06.2012 15:00
PD Rychtářský potok v km 0,000-1,242 Zadáno 12.06.2012 25.06.2012 09:00
Dražůvka v km 4,0-5,7 Zadáno 09.06.2012 22.06.2012 11:00
PD: PPO Studénka - Lužany Zadáno 09.06.2012 26.06.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016