Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doprava Komorní Hrádek 2013 Zadáno 01.02.2013 15.02.2013 10:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Liberec Zadávání 01.02.2013
Zpracování geodetických prací a majetkoprávní vypořádání pro nemovitosti v územní působnosti LČR, s.p., Správy toků - oblast povodí Moravy ve Vsetíně Zadávání 01.02.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR, Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně Zadávání 01.02.2013
BP Stříbrný potok-SO 04 Zrušeno 31.01.2013 14.02.2013 09:00
Smlouva o reklamě - Partner českého juniorského tenisu v roce 2013 Zadáno 31.01.2013 07.02.2013 09:00
Autobusová doprava - LZ Konopiště 2013 Zadáno 30.01.2013 11.02.2013 10:00
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - Oblast povodí Ohře Zrušeno 30.01.2013
Zpracování znaleckých posudků na ocenění pozemků pro prodej, nákup, směnu - stanovení ceny administrativní a ceny v daném místě a čase obvyklé pro státní podnik Lesy ČR, ST - OP Ohře Zadávání 30.01.2013
Zpracování geodetických prací pro státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště Zrušeno 29.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krajské ředitelství České Budějovice Zrušeno 29.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Hradec Králové Zrušeno 29.01.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krakské ředitelství České Budějovice Zadávání 29.01.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Konopiště Zadávání 29.01.2013
Dodávka sadebního materiálu pro plantáže vánočních stromků 2013 Zadáno 24.01.2013 01.02.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016