Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 8 - Pěstební činnost LS Český Krumlov III. Zrušeno 13.04.2018 24.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 6 - Dodávka výpočetní techniky Zadáno 13.04.2018 02.05.2018 10:00
Výzva č. 6 – Dodávka výpočetní techniky a příslušenství Zadáno 13.04.2018 02.05.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Boubín Zadáno 12.04.2018 24.04.2018 09:30
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Boubín Zadáno 12.04.2018 24.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 1 - výroba dříví harvestorem na polesí Bílá Voda, LS Jeseník Zadáno 12.04.2018 24.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 8 - Pěstební činnost LS Český Krumlov II. Zrušeno 11.04.2018 24.04.2018 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 2 - provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou na LS Rožnov, revír Rožnov Zadáno 10.04.2018 23.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 8 - Prořezávky - LS Tábor Zadáno 10.04.2018 23.04.2018 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 8 - Jarní zalesnění - LS Tábor Zrušeno 10.04.2018 23.04.2018 08:00
Zajištění specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou Zadáno 10.04.2018
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Boubín - polesí Horní Benešov Zadáno 09.04.2018 20.04.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Boubín Zadáno 09.04.2018 20.04.2018 09:30
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 8 - Chemická ochrana kultur proti buřeni - LS Tábor Zrušeno 09.04.2018 20.04.2018 08:00
Revitalizace Jedlovského potoka v ř. km 7,840-9,320 - PD Zadáno 09.04.2018 19.04.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016