Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 4 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Přeštice - revír Merklín Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 24 - Výroba dříví komplexní četou na LS Ruda nad Moravou Zrušeno 17.03.2020 30.03.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 62 v kategorii 8 - Pěstební práce na LS Vodňany Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 24 - Výroba dříví komplexní četou na LS Ruda nad Moravou Zrušeno 17.03.2020 30.03.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 25 - Dodávky travní směsi a žita pro LZ Židlochovice Zadáno 17.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 2 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví harvestorová na LS Vodňany Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 58 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví harvestorová a traktorová + JMP na LS Vodňany, revíry Čížová, Vráž Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Dodávka stacionárního mlátícího stroje Zadáno 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Pasporty 6 vodních nádrží LS Přeštice Zadáno 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Pasporty vodních nádrží LS Klatovy Zadáno 17.03.2020 02.04.2020 08:00
PD Čertoryje ř.km 1,200 - 2,094 vč.AD Zadáno 17.03.2020 30.03.2020 12:00
PD RVT vodní prvky na Kurvickém potoce vč. AD Zadáno 17.03.2020 30.03.2020 12:00
Výroba štěpky s jejím prodejem Zadávání 17.03.2020 20.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016