Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva č. 2 – Dodávka travních směsí pro LZ Kladská Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 08:30
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 8 - Zalesňování na LS Nové Hrady Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 11:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 8 - Zalesňování na LS Český Krumlov Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 8 - Zalesňování na LS Český Krumlov Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 8 - Kladení lapáků na LS Český Krumlov Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 8 - Kladení lapáků na LS Český Krumlov Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 8 - Kladení lapáků na LS Český Krumlov Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 8 - Zalesnění jaro 2018 - LS Tábor Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 8 - Kladení lapáků LS Tábor Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 09:00
Dodávka 1 ks traktoru s vyvážecím vlekem Zadáno 09.03.2018 16.04.2018 10:00
Provádění pěstebních činností - květen 2018+ Zadáno 09.03.2018 17.04.2018 10:00
Těžební činnosti – výroba dříví na OM (rámcová dohoda) Zadáno 09.03.2018 16.04.2018 13:00
Založení nových větrolamů na Lesní správě Znojmo Zadáno 09.03.2018 27.03.2018 10:00
Semanínský potok Zadáno 08.03.2018 20.03.2018 08:00
Úprava MVO – doplnění výpočtu indexů u cen dříví pro lesnické Tendry 2018+ Zadáno 08.03.2018 19.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016