Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 8-108 Výroba dříví harvestorovou technologií LS Stříbro - oblast Konstantinky Zrušeno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Bučovice, LHC Račice Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií – LS Bruntál, Ptačí hora Zrušeno 20.08.2020 31.08.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Lysice Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 08:00
Dodávka 1 ks vyvážecího traktoru pro LZ Konopiště Zadávání 20.08.2020 22.09.2020 10:00
Dodávky kolových traktorů s příslušenstvím Zadávání 20.08.2020 05.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 331 - Přeprava dříví včetně vagónování LS Frýdlant Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 330 - Přeprava dříví a vagónování v rámci LS Rumburk Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Bedřichov Zadáno 18.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 53 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Sedlčany - l.ú. Jankov Zadáno 18.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Buková Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 16 - DNS - 201 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Brno, Lesní správa Černá Hora,revíry Boskovice, Úsobrno a Dzbel Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 67. 511 - DNS Týn OM Zadáno 17.08.2020 27.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 34 v kategorii 27 - výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 7 Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / nahodilá těžba 6 Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016