Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o reklamě - Davis Cup 2013 Zadáno 20.07.2013 26.07.2013 12:00
Smlouva o reklamě - Karlštejnské kulturní slavnosti Zadáno 20.07.2013 23.07.2013 10:30
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14108 Račice, číslo zakázky 141101 Zadáno 19.07.2013 10.09.2013 10:00
Ošetření významných stromů v přírodní rezervaci U doutné skály Zadáno 17.07.2013 05.08.2013 10:00
Římov-těžba DB Zadáno 16.07.2013 25.07.2013 09:00
Sdružená zakázka na projektové dokumentace ke zpřístupnění porostů LS Toužim Zadáno 16.07.2013 25.07.2013 11:00
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Město Albrechtice Zadáno 16.07.2013 19.07.2013 09:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 08:00
Nákup lomového kamene LC Hraniční, opevnění břehu Zadáno 13.07.2013 25.07.2013 08:00
Rozbor sedimentů 952 Zadáno 10.07.2013 23.07.2013 08:00
Jednonápravové přepravníky-sdružená zakázka Zadáno 05.07.2013 16.07.2013 10:00
Dodávka lesnické nástavby k traktoru Zadáno 04.07.2013 15.07.2013 10:00
Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí Zadáno 04.07.2013 28.08.2013 10:00
Uzavření rámcové mandátní smlouvy na poskytování právních služeb Zrušeno 04.07.2013 27.08.2013 10:00
Zeměměřičské činnosti a majetkoprávní vypořádání (smluvní zajištění práv k pozemkům) Zadáno 04.07.2013 18.07.2013 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016