Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor - Týřov II. etapa Zadáno 29.05.2017 12.06.2017 10:00
Smlouva o reklamě - Dobrovolní hasiči roku 2017 Zadáno 26.05.2017 30.05.2017 12:00
Smlouva o reklamě - Dny lidí dobré vůle - 2017 Zadáno 25.05.2017 02.06.2017 09:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo IV. Zadáno 24.05.2017 29.06.2017 10:00
Revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko Zadáno 24.05.2017 09.06.2017 10:00
BP Nohavický potok ř.km 4,374 – 5,650 Zadáno 16.05.2017 14.06.2017 09:30
Smlouva o reklamě - Festival dřeva a lesa 2017 Zadáno 15.05.2017 22.05.2017 09:00
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín (rámcová dohoda) Zadáno 12.05.2017 19.06.2017 10:00
Dodávky zemědělských plodin pro Lesní správu Náměšť nad Oslavou Zadávání 06.05.2017
Dodávky GNSS přístrojů a poskytování servisu GNSS přístrojů a jejich programového vybavení (rámcová dohoda) Zadáno 05.05.2017 12.06.2017 13:00
Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí Zadáno 05.05.2017 12.06.2017 10:00
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem (rámcová dohoda) Zadáno 04.05.2017 15.06.2017 10:00
Nábytek LS Český Rudolec Zadáno 03.05.2017 11.05.2017 08:00
Rekonstrukce LC U Mostu - PD + AD Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 10:00
BP Skořický potok ř.km 1,020 - 1,810 k.ú. Mirošov Zadáno 02.05.2017 18.05.2017 07:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016