Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 49 v kategorii 23-208 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Konstantinolázeňsko Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Bučovice, LHC Račice Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Vacíkov Zadáno 20.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií – LS Bruntál, Ptačí hora Zrušeno 20.08.2020 31.08.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Kunštát Zrušeno 20.08.2020 02.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revíry Jahodná a Kuřim Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Lysice Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 63 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec Zrušeno 20.08.2020 31.08.2020 08:00
Dodávka 1 ks vyvážecího traktoru pro LZ Konopiště Zadávání 20.08.2020 22.09.2020 10:00
Dodávky kolových traktorů s příslušenstvím Zadávání 20.08.2020 05.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 87 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Bučovice, LHC Račice Zadáno 19.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 331 - Přeprava dříví včetně vagónování LS Frýdlant Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 330 - Přeprava dříví a vagónování v rámci LS Rumburk Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 323 - Přeprava dříví na LS Černá Hora Zadáno 18.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Boskovice Zadáno 18.08.2020 31.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016