Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrace stavebních VZ do nabytí účinnosti ZZVZ Zadáno 05.07.2016 12.07.2016 15:00
Obnova a doplnění centrálního antivirového programu Zadáno 05.07.2016 20.07.2016 11:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Karlovice ve Slezsku Zadáno 05.07.2016 12.07.2016 10:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Město Albrechtice - jih Zadáno 05.07.2016
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Město Albrechtice - sever Zadáno 05.07.2016 12.07.2016 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Prostějov Zadáno 05.07.2016 18.07.2016 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Prostějov Zadáno 05.07.2016 18.07.2016 08:15
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Třebíč Zadáno 05.07.2016 11.07.2016 08:00
Dodávky zemědělských traktorů a zemědělských traktorů s nakladačem (rámcová smlouva) Zadáno 02.07.2016 25.08.2016 10:00
Přibyslavice – náhradní výsadba Zadáno 02.07.2016 13.07.2016 08:00
RN Vlčí, ř.km 1,400 - projektová dokumentace Zadáno 02.07.2016 19.07.2016 10:00
RN Vojenská, ř.km 0,321 - projektová dokumentace Zadáno 02.07.2016 19.07.2016 10:00
Údržba výsadby rajon 209 Zadáno 02.07.2016 18.07.2016 08:00
Údržba výsadeb - rajon 201 Zrušeno 02.07.2016 13.07.2016 08:00
PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360 - PD+AD Zadáno 01.07.2016 14.07.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016