Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky lapačů a souvisejícího sortimentu (rámcová smlouva) Zadáno 26.05.2016 10.06.2016 10:00
Veleňský potok, ř. km 2,060 - 2,260 Zadáno 26.05.2016 06.06.2016 10:00
Pokusná aplikace přípravku VERMAKTIV STIMUL v mladých lesních porostech 2016 Zadáno 25.05.2016 02.06.2016 09:00
Výzva k podání nabídek č. 3 – Dodávky terénních automobilů Zadáno 25.05.2016 10.06.2016 13:00
BP Svinařský potok ř.km 1,50-4,20 - PD Zrušeno 24.05.2016 06.06.2016 08:30
Dodávka odvozní soupravy s návěsem Zadáno 20.05.2016 12.07.2016 10:00
Kozí potok - PD DUR Zadáno 20.05.2016 31.05.2016 09:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1.9.2016 Zadáno 20.05.2016 14.07.2016 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1.9.2016 Zadáno 20.05.2016 14.07.2016 11:00
RN U kamenného mostu - PD+AD Zadáno 20.05.2016 31.05.2016 12:00
VN Kožichovice - projektová dokumentace Zadáno 20.05.2016 31.05.2016 08:00
BP Oprechtický potok ř.km 1,000-3,600 - PD Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 08:30
Dodávka 4 ks zemědělského traktoru s lesnickou nástavbou Zadáno 18.05.2016 11.07.2016 10:00
Smlouva o reklamě - Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2016 Zadáno 18.05.2016 24.05.2016 10:00
Smlouva o reklamě - ZOO Dvůr Králové Zadáno 18.05.2016 23.05.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016