Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Jamenský potok u nádrže vč. AD Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 09:00
PD Řetovka Řetová ř.km 6,900-7,100 vč. AD Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 09:00
Poskytnutí služby externí role - systémová integrace II Zadáno 04.03.2016 16.03.2016 10:00
Smlouva o reklamě - Rozchoďme to s Lesy ČR Zadáno 04.03.2016 08.03.2016 10:00
Podpora SW produktů systému GPS a Externího geoportálu, rozšíření technické podpory Zadáno 02.03.2016 09.03.2016 10:00
Právní služby pro administraci architektonické soutěže o návrh a navazujícího JŘBU – administrativní budova ředitelství LČR Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 10:00
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa - projektová dokumentace Zadáno 02.03.2016 14.03.2016 10:00
Aktualizace PD Potok Brusenka OPŠ v km 0,082-1,219 Zrušeno 01.03.2016 11.03.2016 09:00
Úprava MVO Zadáno 26.02.2016
Výzva k podání nabídek č. 8 – Obnova regionálních serverů organizačních jednotek Zadáno 26.02.2016 15.03.2016 10:00
BP Hrazený potok řkm 0,500-2,550 Zadáno 25.02.2016 07.03.2016 12:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 216152 Zadáno 25.02.2016
BP Čaňkovský potok ř.km 0,9-1,4 a ř.km 3,38-4,35 Zadáno 23.02.2016 07.03.2016 09:30
PD Libinský potok km 0,000-0,900 Zadáno 20.02.2016 02.03.2016 09:00
Výroba výroční zprávy Zadáno 20.02.2016 29.02.2016 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016