Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 216152 Zadáno 25.02.2016
BP Čaňkovský potok ř.km 0,9-1,4 a ř.km 3,38-4,35 Zadáno 23.02.2016 07.03.2016 09:30
PD Libinský potok km 0,000-0,900 Zadáno 20.02.2016 02.03.2016 09:00
Výroba výroční zprávy Zadáno 20.02.2016 29.02.2016 15:00
Dodávka 1 ks traktorbagru Zadáno 19.02.2016 05.04.2016 10:00
Dodávky kukuřice (rámcová smlouva) Zadáno 19.02.2016 26.02.2016 11:00
Dodávky osiva – obilné směsi a vojtěška (rámcová smlouva) Zadáno 19.02.2016 26.02.2016 10:00
BP Mikulůvka Zadáno 17.02.2016 26.02.2016 09:30
BP Křešický potok ř. km12,200-15,900, Drahňovická svodnice ř. km 1,300-1,600, Úžický potok ř. km 4,200-5,200 Zadáno 16.02.2016 01.03.2016 09:30
BP Pasecký potok km 1,350-3,600 Zadáno 13.02.2016 22.02.2016 09:30
Malá Jeřice a LB přítok, Oldřichov v Hájích Zadáno 13.02.2016 24.02.2016 08:00
Dodávka SadMat LZ Kladská - jaro 2016 - 012 - směs Zadávání 09.02.2016 16.02.2016 10:30
Dodávka SadMat LZ Kladská - jaro 2016 - 016 - SM pk Zadávání 09.02.2016 16.02.2016 10:30
Realizace expozice na výstavě SILVA REGINA 2016 Zadáno 09.02.2016 19.02.2016 15:00
BP Mikulůvka Zrušeno 05.02.2016 15.02.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016