Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Brodec III Zadáno 23.01.2016 08.02.2016 08:00
Dodávka 4 ks automobilů vyšší třídy Zadáno 23.01.2016 19.04.2016 10:00
Zhotovení lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha - pobočka Ohrada Zrušeno 23.01.2016 29.09.2016 10:00
Dodávky hnojiv (rámcová smlouva) Zadáno 22.01.2016 08.02.2016 10:00
LC Bunkrovka Mladkovská PD a AD Zadáno 22.01.2016 01.02.2016 10:45
BP Podolský potok v km 6,750-7,270 - údržba Zadávání 21.01.2016 01.02.2016 09:00
BP Renštok Zadáno 21.01.2016 01.02.2016 09:00
Dodávka podélného třídícího dopravníku manipulační linky včetně vyrážečů a boxů Zadáno 21.01.2016 01.04.2016 10:00
Dodávky atraktant hmyzu (rámcová smlouva) Zadáno 20.01.2016 08.03.2016 10:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Buchlovice Zadáno 20.01.2016 03.02.2016 07:30
Dobranovský potok, ř.km 7,080 - 7,725, Bukovany Zadáno 19.01.2016 29.01.2016 10:00
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem - IV - LZ Kladská - 04 Zadáno 19.01.2016 01.02.2016 10:30
Pasportizace retenčních nádrží RN Dolní rybník Načetín, RN Kinhaidský, RN Volárenský, RN Hraniční, RN Rudolický, RN Obora III., RN Baraba Zadáno 16.01.2016 27.01.2016 09:00
Zajištění cateringu lovecké hosty LZ Židlochovice Zadáno 16.01.2016 27.01.2016 15:00
PD - Revitalizace soustavy rybníků Horní, Prostřední, Dolní v oboře Janovice Zadáno 15.01.2016 25.01.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016