Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 223004 Zadáno 01.12.2015
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 223016 Zadáno 01.12.2015
BP Losinka - Rapotín Zrušeno 28.11.2015 09.12.2015 10:00
BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky Zadáno 28.11.2015 15.12.2015 09:30
Mušlov v km 0,000-2,250 PD+AD Zadáno 28.11.2015 08.12.2015 09:00
BP Škeblice 0,300 – 0,650 ř.km Zrušeno 27.11.2015 10.12.2015 09:30
Úprava aplikace FML Zadáno 27.11.2015
Lesní potok v km 0,000 - 1,000 PD+AD Zadáno 26.11.2015 07.12.2015 09:00
Příprava a realizace prezenčních aukcí dříví nastojato Zadáno 25.11.2015 12.01.2016 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel s.p. Lesy České republiky Zrušeno 24.11.2015 18.01.2016 10:00
Smlouva o reklamě – Běhej Lesy – seriál běžeckých závodů 2016 Zadáno 24.11.2015 25.11.2015 08:00
Děrenský potok v km 0,550 - 5,350 PD+AD Zadáno 19.11.2015 30.11.2015 09:00
Obnova a využití vápenky u Kovářské - projektová dokumentace vč. AD Zadáno 19.11.2015 04.12.2015 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb a dozoru – budova KŘ Brno Zrušeno 19.11.2015 09.12.2015 09:00
BP Baláš km 1,450-2,800 Zadáno 13.11.2015 24.11.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016